Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

ZP.2511.8.20 Reorganizacja środowiska produkcyjnego do obsługi systemu Bank Krwi oraz zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-15 12:00 --
ZP.2511.7.20 Dostawa maseczek medycznych jednorazowego użytku według 2 zadań Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-06 12:00 --
ZP.2511.6.20 Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-04 2020-09-14 12:00 --
ZP.2511.5.20 Dostawa systemu zamkniętego próżniowego pobierania krwi wg 2 zadań. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-13 2020-08-21 12:00 --
ZP.2511.4.20 Zryczałtowane usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniem wchodzącym w skład systemu Bank Krwi i oprogramowaniem wspomagającym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-10 2020-08-18 12:00 2020-09-30
ZP.2511.3.20 Dostawa filtrów do otrzymywania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych i filtrów do otrzymywania 1 jednostki ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-22 2020-04-30 12:00 2020-07-08
ZP.2512.1.20 Przedmiotem zamówienia są dostawy do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi według 3 zadań. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-11 2020-04-09 12:00 2020-06-25
ZP.2512.4.19 Dostawy zestawów i igieł jednorazowego użytku do pobierania osocza oraz UKKP metodą aferezy automatycznej według 3 zadań. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-08 2019-09-10 12:00 --
ZP.2512.3.19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pojedynczych donacjach lub w pulach osocza oraz odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów: RNA HAV i DNA B19V w pulach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-30 2019-09-02 12:00 2019-11-27
ZP.2512.2.19 Dostawa testów do wykrywania HBsAg, anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną dla 250 tyś. donacji, wraz z dzierżawą urządzeń do wykonania ww. badań w sposób całkowicie zautomatyzowany. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-24 2019-05-30 12:00 2019-08-14
ZP.2512.1.19 Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie, metodą całkowicie automatyczną, materiału genetycznego trzech wirusów: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pojedynczych donacjach lub w pulach osocza oraz dwóch wirusów: RNA HAV, DNA B19V w pulach osocza, dzierżawa automatycznych analizatorów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-15 2019-04-17 12:00 2019-07-31

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa