Lista postępowań PZP

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

ZP.2511.16.23 Dostawa systemu kolejowego do głównej siedziby zamawiającego w Gdańsku i siedmiu oddziałów terenowych na terenie województwa pomorskiego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-06 2023-10-17 12:00 --
ZP.2511.15.23 Dostawa preparatów do dezynfekcji rąk i skóry przed wkłuciem do żyły (trzecie postępowanie) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-25 2023-10-11 12:22 --
ZP.2511.13.23 Dostawa foteli do pobierania krwi, foteli do pobierania próbek Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-08 2023-09-19 12:00 --
ZP.2511.12.23 Dostawa systemu zamkniętego j.u. do pobierania próbek krwi metodą próżniową Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-06 2023-09-18 12:00 --
ZP.2511.11.23 Dostawa inkubatorów do przechowywania krwinek płytkowych, rollerów elektrycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-18 2023-08-29 12:00 --
ZP.2511.10.23 Usługi serwisu, konsultacji, doradztwa i rozwoju oprogramowania Bank Krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-17 2023-08-25 12:00 --
ZP.2512.6.23 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, dzierżawa urządzeń dla przeprowadzenia badań metodami biologii molekularnej na obecność 3 wirusów RNA-HCV, RNA-HIV, DNA- HBV Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-14 2023-08-28 12:00 --
ZP.2512.5.23 Drugie postępowanie - Dostawa urządzeń chłodniczych i mrożących Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-14 2023-07-25 12:00 --
ZP.2511.9.23 Dostawa i montaż systemu paneli fotowoltaicznych w siedzibie RCKiK w Gdańsku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-12 2023-07-26 12:00 --
ZP.2511.8.23 Dostawa wirówek laboratoryjnych wg 2 zadań Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-16 2023-06-26 12:00 --
ZP.2512.4.23 Dostawa odczynników i dzierżawa urządzeń do wykonywania badań w zakresie zakażenia HBV, HCV, HIV 1/2 i TP całkowicie automatycznymi metodami immunochemicznym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-16 2023-06-29 12:00 --
ZP.2512.3.23 Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi według 3 zadań Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-31 2023-06-16 12:00 --
ZP.2511.6.23 Dostawa sprzętu informatycznego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-18 2023-06-02 12:00 --
ZP.2511.5.23 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych według 3 zadań Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-26 2023-05-10 12:00 --
ZP.2511.4.23 Usługi odbioru, wywozu i utylizacji odpadów według 2 zadań Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-11 2023-05-05 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa