Lista postępowań

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP.2511.3.20 Dostawa filtrów do otrzymywania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych i filtrów do otrzymywania 1 jednostki ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-22 2020-04-30 12:00 2020-07-08
ZP.2512.1.20 Przedmiotem zamówienia są dostawy do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi według 3 zadań. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-11 2020-04-09 12:00 2020-06-25
ZP.2512.4.19 Dostawy zestawów i igieł jednorazowego użytku do pobierania osocza oraz UKKP metodą aferezy automatycznej według 3 zadań. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-08 2019-09-10 12:00 --
ZP.2512.3.19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pojedynczych donacjach lub w pulach osocza oraz odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów: RNA HAV i DNA B19V w pulach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-07-30 2019-09-02 12:00 2019-11-27
ZP.2512.2.19 Dostawa testów do wykrywania HBsAg, anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną dla 250 tyś. donacji, wraz z dzierżawą urządzeń do wykonania ww. badań w sposób całkowicie zautomatyzowany. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-04-24 2019-05-30 12:00 2019-08-14
ZP.2512.1.19 Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie, metodą całkowicie automatyczną, materiału genetycznego trzech wirusów: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pojedynczych donacjach lub w pulach osocza oraz dwóch wirusów: RNA HAV, DNA B19V w pulach osocza, dzierżawa automatycznych analizatorów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-03-15 2019-04-17 12:00 2019-07-31

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa